Iblant skjer det tekniske feil.

Iblant skjer det tekniske feil.